<index <opsporen

 
Informatie over de echografie


 

Bij een echografie of wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven; daarmee is het mogelijk ziekten en aandoeningen op te sporen die structurele veranderingen in een deel van het lichaam teweegbrengen.

Geluidsgolven dringen door weefsels heen. Bij een echografie wordt echokop heen en weer bewogen over een bepaald deel van het lichaam. Het zendt geluidsgolven uit van een hoge frequentie (2.6 tot 10 MHz) die niet door het menselijk oor kunnen worden waargenomen (ultrasoon geluid). Deze golven worden door de verschillende weefsels in het lichaam als een echo teruggekaatst naar de echograaf die ze omzet in een videobeeld.

Een echografie biedt verschillende voordelen. Het belangrijkste hiervan is dat dit onderzoek gebruik maakt van geluidsgolven en de patiënt dus niet aan straling wordt blootgesteld, zoals bij röntgenonderzoek. Een echografie doet geen pijn en is bovendien betrekkelijk veilig. Daarom kan dit onderzoek ook onder speciale omstandigheden worden gedaan, zoals tijdens een zwangerschap, waarbij röntgenstralen moeten worden vermeden.

Sinds de uitvinding van de echograaf zijn er talrijke nieuwe versies van het oorspronkelijke apparaat gekomen. Zo kan de dopplerechograaf onder andere de snelheid meten waarmee het bloed door de aderen stroomt. De intraluminale echograaf is een klein toestel dat gewoonlijk aan het einde van een kijkbuis (endoscoop) wordt gemonteerd en in een hol orgaan (lumen) zoals een bloedvat of de darm wordt gebracht om dat orgaan te onderzoeken.

Veel artsen adviseren iemand bij wie een echografie moet worden gedaan, van tevoren minstens zes uur lang niets te eten, maar instructies variëren per ziekenhuis. Volg de voorschriften van de arts op. Met echografie kan men afwijkingen aan weefsels opsporen en de precieze plaats aan te wijzen, of om een diagnose stellen.

Bij het gebruik van echografie kunnen zich enkele problemen voordoen en risico's zijn niet helemaal uit te sluiten. Het grootste probleem is dat echografie niet goed is te gebruiken als er lucht zit in of rond het orgaan dat in beeld moet worden gebracht. Lucht werkt namelijk storend op geluidsgolven. Heel zelden kan echografie de cellen van het menselijk lichaam aantasten en er door verhitting mutaties in teweegbrengen. In het algemeen is echografie echter een bijzonder veilige procedure.