Aneurysma cordis

 

Vrijwel uitsluitend van de linkerkamer na myocardinfarct. Kan jarenlang aanwezig zijn zonder klachten te veroorzaken. Ruptuur komt niet voor. Eventuele klachten zijn het gevolg van Decompensatio cordis (hartfalen) (door verval van myocardweefsel, inefficiënte pompwerking door systolisch opbollen van het aneurysma en eventueel een begeleidende mitralisinsufficiëntie), ventriculaire ritmestoornissen en arteriële embolieën vanuit een murale trombusmassa.

SYMPTOMEN en DIAGNOSE
Verbreding van de ictus cordis, vaak bifide heffend. Een hoogfrequent systolisch geruis (lang niet altijd holosystolisch) aan de apex wijst op mitralisinsufficiëntie. Een derde en vierde harttoon ontbreken zelden. Het ECG toont tekenen van het doorgemaakte infarct met in typische gevallen persisterende ST-elevaties. Bij doorlichting is vergroting van de linkerhartkamer met paradoxe pulsaties soms zichtbaar. Verdere diagnostiek door Echocardiografie, Doppler-onderzoek en zo nodig Hartkatheterisatie.

THERAPIE
Anticoagulantia ter voorkoming van embolie in de grote circulatie; bij decompensatio cordis en/of ventriculaire ritmestoornissen is in de eerste plaats conservatieve behandeling aangewezen. Bij falen hiervan komt chirurgische therapie in aanmerking: cardiochirurgische re-modelling, zo nodig gecombineerd met aanleg van één of meer aortocoronaire bypass-grafts en eventueel implantatie van een mitralisklepprothese of mitralisklep reconstructie. Bij ernstige ventriculaire ritmestoornissen wordt anti-aritmische medicatie toegediend onder controle van een elektrofysiologisch onderzoek. Bij falen hiervan kan een inwendige automatische defibrillator geplaatst worden. Harttransplantatie kan bij sommige patiënten de overleving en de kwaliteit van het leven verbeteren. In afwachting hiervan kan eventueel tijdelijk een mechanische ondersteuning (ballonpomp, turbinepomp of kunsthart) noodzakelijk zijn.

 

Bron:
Codex Medicus