<index <opsporen van een aneurysma
  Angiografie

INLEIDING
Angiografie is een onderzoek waarbij contrast direct in een slagader wordt ingespoten, waarna snel een aantal foto's worden genomen of een filmpje wordt gemaakt. Hierdoor kan een afbeelding worden verkregen van de bloedvaten in het hele lichaam.

Omdat er bij dit onderzoek een slagader (meestal in de lies) wordt aangeprikt wordt u in het ziekenhuis opgenomen. Normaal gesproken kan dit met een dagopname. U gaat dan 's middags of 's avonds weer naar huis. In enkele gevallen kan de arts beslissen dat u ter controle een nacht moet blijven. U gaat dan de volgende ochtend naar huis.


Voorbereiding

Dieet
Tot drie uur voor het tijdstip van het onderzoek kunt een kopje thee of koffie drinken. Als het onderzoek 's ochtends plaatsvindt, dan mag u vanaf 24.00 uur de avond voor het onderzoek niets meer eten. Vindt het onderzoek 's middags plaats, dan mag u 's ochtends een licht ontbijt eten (twee beschuiten en een kopje thee of koffie).

Medicijnen
In principe kunt u uw gebruikelijke medicijnen op de normale manier en tijdstip innemen.
Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan door uw behandelend arts op de hoogte gesteld. Mocht u bloedverdunnende middelen (zoals Marcoumar) gebruiken, dan maakt uw behandelend arts hierover met u een afspraak. In sommige gevallen worden de bloedverdunnende middelen een aantal dagen gestopt of wordt voor een andere dosering gekozen.

Handicap
Indien u een handicap heeft, en u verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht van ons zal vragen, verzoeken wij u dit indien mogelijk tevoren aan ons te melden of dit door de aanvrager te laten doen, bij voorkeur bij het maken van de afspraak. Wij zullen dan proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden, door bijvoorbeeld extra tijd voor het onderzoek in te plannen.

HET ONDERZOEK
Onder plaatselijke verdoving wordt één van beide liesslagaders aangeprikt nadat u bent afgedekt met steriele doeken. Er wordt vanuit de lies een catheter (een dun slangetje) ingebracht in de bloedvaten. Hier zult u weinig van merken omdat de bloedvaten aan de binnenzijde ongevoelig zijn. Als de catheter op de goede plek ligt wordt de contrastvloeistof ingespoten waardoor de bloedvaten zichtbaar worden op de foto. Tegelijkertijd wordt er een fotoserie gemaakt. De contrastvloeistof veroorzaakt een warm gevoel dat ook vrij snel weer weg is. Er worden meerdere fotoseries van u gemaakt. Na het maken van de foto's wordt de catheter weer verwijderd en wordt de prikplaats ongeveer 10 minuten dichtgedrukt. Tot slot krijgt u nog een drukverband in de lies en komt u weer in uw bed te liggen.

Duur van het onderzoek
De gemiddelde duur van het onderzoek is 75 minuten.(De duur varieert van 60 tot 120 minuten).


RISICO'S
Wanneer afbeeldingen worden gemaakt van de hersenvaten zijn er een aantal risico's die op andere plaatsen in het lichaam niet zo op de voorgrond staan. Omdat door het inspuiten van het contrast het bloed tijdelijk verdund wordt, kan het voorkomen dat tijdelijke of in het ergste geval blijvende neurologische uitval ontstaat. Ook kan door de catheter een stukje van de binnenkant van het bloedvat worden losgemaakt, wat dan als een propje naar de hersens schiet. De kans dat zoiets gebeurt is echter heel klein en de reden om het onderzoek te doen altijd heel dringend.

Wanneer u bekend bent met een allergie voor contrastmiddelen dient u dit te vermelden aan de arts welke dit onderzoek voor u aanvraagd. Zodoende kan er rekening mee worden gehouden door bepaalde medicijnen tijdig voor het onderzoek toe te dienen. Wanneer een ernstige allergische reactie al eerder is voorgekomen zal sterk overwogen moeten worden of het onderzoek wel uitgevoerd moet worden.