<index
 
Aneurysma in het been (meer informatie volgt binnenkort)
 

 


 

.
Zoals al eerder aangegeven kan een aneurysma in elke slagader
van het lichaam ontstaan.
Zo ook in het been. Op de afbeelding hiernaast is het aneurysma
in het dijbeen te zien. Deze komt ook wel eens voor in de knieholte.
Het grote gevaar van de meeste aneurysma's ligt in het feit dat
deze kunnen barsten en voor een levensbedreigende situatie
kunnen zorgen. De kans dat een aneurysma in het been kan
barsten is niet zo groot. Een ander gevaar is echter, dat er zich
hier bloedstolsels kunnen vormen, met alle gevolgen van dien!
In dat geval is de meest aangewezen operatie het verrichten van
een bypass.