< index < behandeling
 
Clipping en Wrapping
 

Als u een craniotomie moet
ondergaan voor een operatie
aan een aneurysma in de
hersenen dan vindt u hier
alle informatie over de
voorbereidingen en nazorg

Clips zijn tegenwoordig van
titanium gemaakt. Ze geven
bij een eventuele MRI geen
problemen.

 

Operatieve behandeling. Daarbij wordt door middel van een luikje in het schedeldak (craniotomie) het aneurysma rechtstreeks benaderd en een klemmetje op de hals/nek van het aneurysma aangebracht zodat de bloedaanvoer naar de uitstulping is afgesloten
(zie afbeelding rechts). Het plaatsen van dat klemmetje noemt men op zijn Engels "clipping". Als dat is gelukt, kan er geen bloeding van dat aneurysma meer optreden. Wanneer het tijdens de operatie niet mogelijk blijkt om het aneurysma af te klemmen (bijvoorbeeld omdat anders belangrijke hersenslagaders zouden moeten worden afgesloten) kan worden geprobeerd het aneurysma in te pakken ("wrapping" in het Engels). Dat houdt in dat er materiaal om het aneurysma wordt gewikkeld (bijvoorbeeld stukjes katoen), waardoor er verlittekening rondom het aneurysma optreedt, en de wand van het aneurysma dikker en sterker wordt.
Daardoor neemt de kans op een hernieuwde bloeding af.


Er wordt een clip op de nek van het
aneurysma gezet, zodat deze niet
(meer) kan bloeden.