Gen ontdekt voor behandeling van aneurysma's

Rotterdam, 8 februari 2007 - Onderzoekers van het Erasmus MC hebben bij toeval een vondst gedaan die een belangrijke sleutel vormt in het onderzoek naar aneurysma, een uitstulping van de slagader die door het risico op scheuren levensbedreigend is. Bij de ontwikkeling van een model met een bepaalde genafwijking bleek als verrassende bijkomstigheid een aneurysma te ontstaan. Dit model maakt het mogelijk onderzoek te doen naar het effect van geneesmiddelen op aneurysma en naar het vroegtijdig opsporen van deze aandoening.

Aneurysma kan variëren van een lichte plaatselijke verwijding van een slagader tot een ernstige verwijding. Tot nog toe worden aneurysma's pas in een laat stadium ontdekt. Dit gebeurt met behulp van een echo, of doordat het aneurysma reeds is gescheurd. Volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid waren er in 2000 in Nederland 69.400 mannen en 16.700 vrouwen met een aneurysma van de buikaorta. Daarvan stierven 620 mannen en 210 vrouwen in dat jaar. Een aneurysma kan op dit moment alleen operatief worden behandeld.

In Amerika doet men sinds kort al onderzoek naar het effect van medicijnen bij patiënten met een ernstige vorm van aneurysma, de zogenoemde Marfan-patiënten. Daaruit blijkt dat de vorming van het aneurysma tot stilstand kan worden gebracht en zelfs kan worden teruggedraaid. Met de ontwikkeling van het model in het Erasmus MC is het nu voor het eerst mogelijk om intensief onderzoek te doen naar het effect van bloeddrukverlagende medicijnen bij lichtere vormen van aneurysma's. Als dit onderzoek van start kan gaan, moet binnen drie jaar duidelijk zijn of bestaande bloeddrukverlagende medicijnen inderdaad een aneurysma tot stilstand kunnen brengen en zelfs terugdraaien, en zo ja, om welke medicijnen het dan gaat. Daarnaast willen de onderzoekers achterhalen of het mogelijk is specifieke biomarkers te ontdekken op basis waarvan bepaald kan worden of een patiënt een aneurysma gaat ontwikkelen. De combinatie van deze onderzoeken zou het mogelijk moeten maken aneurysma's in de toekomst in een vroegtijdig stadium te behandelen.

 

Bron:
Erasmus M.C.