<index
 
Thoracaal aorta-aneurysma
 

 


 

Aneurysma's in het gedeelte van de thoracale aorta, het gedeelte van de aorta dat door de borstkas (thorax) loopt, zijn verantwoordelijk voor een kwart van alle aorta-aneurysma's. Een veelvoorkomende vorm van thoracale aorta-aneurysma's is die waarbij de aorta opzwelt vlak boven het hart. Deze zwelling kan leiden tot slecht functioneren van de klep tussen de linkerkamer en de aorta (de aortaklep), waardoor bloed teruglekt in het hart terwijl de klep gesloten is. Ongeveer de helft van de patiënten bij wie dit optreedt, lijdt aan het syndroom van Marfan of een variant hiervan. Bij de overige 50% is geen duidelijke oorzaak voor het aneurysma aan te wijzen, al is er wel vaak sprake van hoge bloeddruk.

Symptomen

Aorta-aneurysma's in de borstkas kunnen zeer groot worden zonder symptomen te veroorzaken. De symptomen die zich kunnen voordoen zijn het gevolg van de druk die de verwijde aorta uitoefent op de omringende weefsels. De kenmerkende symptomen zijn pijn (gewoonlijk hoog in de rug), hoesten en een piepende ademhaling. Soms hoest de patiënt bloed op door druk op of erosie van de luchtpijp (trachea) of als de nabijgelegen luchtwegen beschadigd zijn door de druk. Druk op de slokdarm (oesophagus), de buis waardoor voedsel naar de maag wordt getransporteerd, kan slikproblemen veroorzaken. Druk op de zenuw naar het strottenhoofd (larynx), kan heesheid veroorzaken. Verder kunnen een aantal symptomen optreden die gezamenlijk bekend staan onder de naam syndroom van Horner, waarbij aan één kant van het gezicht de pupil vernauwd is, het ooglid afhangt en overmatige transpiratie optreedt. Op thoraxfoto's kan een verschoven luchtpijp te zien zijn. Ook abnormale kloppingen in de borstwand kunnen een teken zijn van een thoracaal aorta-aneurysma.

Als een thoracaal aorta-aneurysma openscheurt, ontstaat vaak hoog in de rug een ondraaglijke pijn. Naarmate de aorta verder scheurt, kan de pijn uitstralen naar laag in de rug en in de buik, en kan worden gevoeld in de borst en armen, waardoor de symptomen op die van een hartinfarct lijken. De patiënt kan spoedig in shock raken en overlijden als gevolg van bloedverlies.

Diagnose

Een thoracaal aorta-aneurysma kan worden ontdekt aan de hand van de symptomen of bij toeval bij een onderzoek om andere redenen, bijvoorbeeld na röntgenopnamen van de borstkas. De precieze omvang van het aneurysma kan worden vastgesteld met behulp van computertomografie (CT-scan), kernspinresonantie (MRI-scan) of slokdarmechografie. Of een operatie noodzakelijk is en welke operatietechniek het best kan worden toegepast, wordt meestal bepaald met behulp van aortografie (een röntgenopname van de aorta die wordt gemaakt nadat er een contrastvloeistof is ingespoten, waardoor de omtrek van het aneurysma zichtbaar wordt).

Behandeling

Als de diameter van een thoracaal aorta-aneurysma meer dan 7 cm is, wordt er meestal operatief een kunststofprothese in de slagader geplaatst. Aangezien bij patiënten met het syndroom van Marfan de kans op scheuring groter is, wordt bij hen de operatie vaak al bij kleinere aneurysma's aanbevolen. Een operatie voor een thoracaal aorta-aneurysma brengt een aanzienlijk risico met zich mee: de kans op overlijden tijdens de operatie is 10 tot 15%. Daarom worden soms bètablokkers voorgeschreven die de hartslag en de bloeddruk vertragen en zo de kans op scheuring verminderen.