Verklarende woordenlijst (nog in ontwikkeling)

De roodgekleurde tekst verwijst naar het desbetreffende artikel

Aneurysmata = Het meervoud van aneurysma. In Nederland
gebruiken wij hiervoor vaker "aneurysma's"

Craniotomie= het maken van een opening in de schedel om
toegang te verkrijgen tot het operatiegebied

CT-scan = computer tomografie (scan met Röntgenstraling van b.v. de hersenen

CVA = cerebrovasculair accident = beroerte = verzamelnaam voor herseninfarcten en hersenbloedingen

hcva =  Hemoragisch Cerebro Vasculair Accident
Hemoragisch wil zeggen een bloeding  in de volksmond ook wel een hersenbloeding genoemd

icva = Ischemisch Cerebro Vasculair Accident
Ischemie is het te kort aan bloedtoevoer in een ader bijv door vaatspasmen of een afsluiting door een trombus (stolsel)

Stroke = Engels voor (o.a.) beroerte
Stroke-unit = een speciale unit in veel ziekenhuizen voor een
snelle diagnose en behandeling van een beroerte

 

Subduraal = de ruimte onder het hersenvlies

TIA = transient ischaemic attack (voorbijgaand zuurstoftekort in de hersenen, waarschuwing voor een beroerte)

MRI = magnetic resonance imaging (scan met magnetische velden van b.v. hersenen of ruggenmerg)

NDT-methode