Over aneurysma.nl


Er is vrij veel over aneurysmata op internet te vinden. Vaak is dit echter informatie die onvolledig, onduidelijk of verouderd is. Het is juist voor websites met een medische inhoud, belangrijk dat deze up-to-date en duidelijk is. Verder gaat aneurysma.nl dieper op de materie in en wordt er veel informatie
verstrekt over "aangrenzende" gebieden. Bijvoorbeeld: de werking en het ondergaan van een MRI-scan,
maar ook het CVA in zijn algemeenheid komt aan bod.

De hier samengestelde informatie komt van officiële instanties. Verschillende bronnen zijn met elkaar vergeleken, zodat u er vanuit mag gaan dat de gegeven feiten ook betrouwbaar zijn.

Tot slot: uw ervaringen en suggesties zijn van harte welkom!

Voor wie?

 

- uiteraard mensen die een aneurysma hebben
- mensen die een hersenbloeding hebben gehad
- familie's waarbij aneurysma's vaak voorkomen
- personen bij wie het vermoeden bestaat dat zij een aneurysma hebben
- patiënten die een onderzoek naar deze afwijking moeten ondergaan
- patiënten die behandeld moeten gaan worden
- medische studenten die meer over dit onderwerp willen weten
- (para)medici die het aneurysma niet direct als vakgebied hebben
- (para)medici die gemakkelijk toegang willen hebben tot recente en relevante informatie