<index <wat is een aneurysma <oorzaken <verschijnselen <opsporen
 
De behandeling en herstel
 


Nieuw: de ELANA-techniek

Een animatie over het ontstaan, ruptureren, clippen en coilen van een aneurysma
(Quicktime is vereist en eventueel hier te downloaden
)

Herstel na een behandeling

Meer informatie over een
craniotomie

De neurochirurg

 

 


Behandeling van een hersen aneurysma is niet altijd noodzakelijk. In bepaalde gevallen (met name wanneer de behandeling van het aneurysma ten koste zou gaan van belangrijke hersenfuncties) is behandeling zelfs niet wenselijk. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de beslissing om al dan niet over te gaan tot behandeling van een hersen aneurysma, en bovendien zijn deze ook van invloed op de keuze voor het moment waarop zal worden behandeld. Onder andere zijn dat de gezondheidstoestand en conditie van de patiënt, diens leeftijd, de plaats van het aneurysma, de grootte van het aneurysma, de potentiële risico's van de behandeling, en uiteraard ook de wensen van de patiënt. Aangezien de meeste hersen aneurysma´s zich presenteren door middel van een hersenbloeding, is de behandeling vaak gericht op het voorkomen van een volgende bloeding. Vandaar dat er in de meeste gevallen naar wordt gestreefd om over te gaan tot afsluiting van het aneurysma (meestal binnen drie dagen na de bloeding, soms echter pas veel later). Dat kan op verschillende manieren worden gedaan: (klik voor informatie)

Clipping en Wrapping. Bij clipping wordt een klemmetje op het
aneurysma gezet. Bij wrapping wordt het aneurysma omwikkeld.
(klik voor uitgebreide informatie)

Coiling. Hierbij worden via de lies spiraaltjes in het aneurysma
gebracht om deze op te vullen. (klik voor uitgebreide informatie)

Bypass. Dit is een omleiding van het bloedvat.
(klik voor uitgebreide informatie)

Indirecte aneurysma afsluiting. Het bloedvat waaraan het
aneurysma vastzit wordt (indien mogelijk) langzaam afgesloten.
(klik voor uitgebreide informatie)


Nieuw: De ELANA-techniek. Nu nog mondjesmaat toegepast,
maar in de nabije toekomst zal deze techniek veelvuldig
worden toegepast.


Coiling is een vrij nieuwe methode
om een aneurysma af te dichten.